Tôi thích được làm việc với một sếp là người hướng nội trong những công việc bình thường. Họ kỹ tính, làm được việc, nói năng nhỏ nhẹ và ít

Đọc thêm