Chuyện linh tinh > Giải trí

Giải trí

Âm nhạc, phim ảnh, du lịch, nhiếp ảnh, sách vở, thơ ca… giúp một ngày tươi sáng hơn

Em chỉ là chiếc lá. Anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có. Chỉ thiếu có mỗi anh.

Chiếc lá nhỏ