Tôn giáo

Những bài viết về tôn giáo mang tính chất cung cấp thêm kiến thức, góc nhìn khác mang tính xây dựng về chủ đề nhạy cảm này.

Ảnh The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com

Lạy, không phải cong lưng nằm sấp, mà là buông xả ngạo mạn.  Niệm, không phải tính toán số lần, mà là thanh tịnh thân tâm.  Xá, không chỉ chấp

Đọc thêm