Thơ ca

Những tác giả thơ mới, những tuyệt phẩm thơ ca Việt Nam đương đại đang sống trong lòng cộng đồng mạng.

Em chỉ là chiếc lá. Anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có. Chỉ thiếu có mỗi anh.

Chiếc lá nhỏ