Thơ ca

Những tác giả thơ mới, những tuyệt phẩm thơ ca Việt Nam đương đại đang sống trong lòng cộng đồng mạng.

Người mang gươm giáo ra khua khoắng. Kẻ nép mái hiên uống tách trà. Đâu đó ở giữa buồn – thương – giận. Chỉ muốn làm một giọt nước tan

Thơ Nguyễn Phong Việt

Ảnh: mhplanet.tumblr.com.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư? Tôi chưa biết và muôn đời không biết Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết Chợt

Đọc thêm
Ảnh: The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com.

Chúng mình một ngày rồi sẽ phải lớn lên. Có những cái tên buộc phải thành xa lạ. Dù rằng ngày xưa sao mà gần gũi quá. Đổi cả ngân

Đọc thêm
Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Giá mà chúng mình có một bắt đầu hoặc một kết thúc cứ lửng lơ không cao trào điệp khúc Rất đau! Giá mà chúng mình đừng yêu nhau hoặc

Đọc thêm