Kiến thức

Kiến thức góp nhặt từ mạng xã hội và internet

Xây dựng một thói quen

Ai cũng có thể thay đổi được, chúng ta có thể lựa chọn được cách sống và con người chúng muốn trở thành. Thời gian thay đổi một con người có thể rất lâu, 5 năm, hay 10 năm chúng mới cảm nhận được sự thay đổi ấy, nhưng đừng bỏ cuộc, nhiều giọt nước mới làm nên biển cả.

Đọc thêm

Mỗi người bạn tiếp xúc đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì. — Trích Đời ngắn

Lắng nghe kỹ | Robin Sharma