Có cánh hoa nào mà không tàn úa?Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng

Đọc thêm