Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?“. Và một chú chim sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống

Đọc thêm