Nửa đêm Có hai người nói về giấc mơ ngày xưa cũ Lòng buồn tênh một nỗi nhớ không màu Về những điều họ đã từng nói với nhau trong

Đọc thêm