Một ngày xuân cách đây 150 năm, ngày 14-3-1869, trên phố Thanh Hà – Hà Nội, xuất hiện một hiệu ảnh mang tên “Cảm Hiếu Đường” do người Việt Nam

Đọc thêm