Ở bên phải của bảo tàng Pompidou có một phim tài liệu ngắn(*1) về Jackson Pollock . Tất cả những gì ông làm, nhìn từ bên ngoài chỉ là nhẩn nha

Đọc thêm