Chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa hay hạn chế định luật Murphy. Chứ ko thể loại trừ nó – làm thế nào để mọi thứ trở nên an toàn

Đọc thêm