— Tác phẩm “Đường nét tạo hóa” của Đỗ Thùy Mai – tác giả nữ duy nhất tham gia triển lãm ảnh nude nghệ thuật. “Các tác phẩm chọn lọc, thể

Đọc thêm