Nếu có thể xin đừng là gì cả Chợt thoáng qua rồi gửi tới mây trời Đừng đứng lại cố kề bên một chút Để cuối cùng lòng chẳng được

Đọc thêm