Đi như là trôi ta lần về phương nam phía bầy én giang hồ gọi xuân về rối rít phía những dòng sông đỏ phù sa chảy xiết ta gặp

Đọc thêm