1. ĐÓ LÀ VIỆC DUY NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY TÔI CÓ THỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN SẼ KHÔNG HỐI HẬN Sống ở trên đời đã là một việc khó khăn,

Đọc thêm