Chuyện là một hôm, cô bé quàng khăn đỏ muốn tự tử. Lý do thì có nhiều lắm, một cô bé nông nổi và dại dột thì thiếu gì lý

Đọc thêm