Dưới đây là bộ ảnh của họa sĩ Toby Morris – phác họa về cuộc sống giàu – nghèo, qua câu chuyện xuất thân của hai đứa trẻ, hai đứa

Đọc thêm