Tờ báo danh tiếng New York Times đã nhận xét về ONCE “Công thức thật đơn giản: Hai con người, một vài nhạc cụ, 88 phút phim, và không có

Đọc thêm