Các bức tranh của tôi có tông chủ đạo là trắng đen, bởi từ nhỏ đến lớn, tôi đã rất thích hai màu này. Màu đen mang lại sự lãng

Đọc thêm