Trên đời này, chúng ta không thể quên đi nỗi đau, nhưng rồi chúng ta sẽ học được cách để chung sống với nó… Trên đời này, đừng đổ lỗi

Đọc thêm