Có ba thái độ chính với sự khác biệt: – Không chấp nhận sự khác biệt. – Chấp nhận sự khác biệt. – Dung hoà sự khác biệt. 1. Không

Đọc thêm