Nơi em về ngày vui không, trời xanh không? Nơi em về, mênh mang mắt trong không? Mà ta nơi này, “nghe nghìn giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long

Đọc thêm