Tuổi ba mươi… Lập lờ khôn dại Hồi trẻ con nghe nói gì cũng cãi Đến bây giờ chập chững học làm thinh Tuổi ba mươi… Đong đếm ân tình

Đọc thêm