Lắng nghe thì có gì là khó? Chỉ cần ngồi yên và lắng nghe thôi mà! Tuy nhiên, với một số người, “lắng nghe” lại là thứ xa xỉ. Sau

Đọc thêm