[2008/09/29]: Sáng, trời trở lạnh, bầu trời xam xám một màu, nằm trong chăn, cố cuộn mình lại vì lạnh mà làm biếng đi đóng cửa sổ. Tối, cơn mưa

Đọc thêm