1. Đừng chiều hư con. 2. Đừng e ngại khi phải kiên quyết với con. 3. Đừng để con tạo lập những thói quen xấu. 4. Đừng khiến con cảm

Đọc thêm