Ông ra vườn nhặt nắng. Tha thẩn suốt buổi chiều. Ông không còn trí nhớ. Ông chỉ còn tình yêu.   Bé khẽ mang chiếc lá. Đặt vào vệt nắng

Đọc thêm