Đọc hết cuốn Tôi là Bê tô của Nguyễn Nhật Ánh, chợt thấy yêu đời bất ngờ, giọng văn mượt mà, vui tươi, từng câu chữ ngọt ngào, dân dã mà vẫn

Đọc thêm