Có những người lặng lẽ bỏ rơi ta Chẳng bởi ta sai hay làm điều gì cả Chỉ bởi vì ta đã chẳng còn mới lạ Gió thoảng qua đời,

Đọc thêm