Ta hỏi Phật: – Làm sao để trái tim không còn cảm thấy cô đơn nữa? Phật nói: – Mỗi trái tim sinh ra vốn dĩ cô đơn lại khiếm

Đọc thêm