1/ Vấn đề dùng đũa: – Không và quá 3 lần khi đưa bát cơm lên miệng. – Không gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng mà phải đặt vào

Đọc thêm