1.  Xin cho tôi được một lần nghe lại Tiếng chim kêu trên hàng dậu sau vườn Tiếng ai hát những chiều hôm nắng quái Vọng ru buồn con xóm

Đọc thêm