Người vá trời lấp bể Kẻ đắp luỹ xây thành Ta chỉ là chiếc lá Việc của mình là xanh — Thơ Nguyễn Sỹ Đại. Đây là bốn câu mình

Đọc thêm