Em biết không, khi thích một bông hoa, người ta sẽ hái nó; còn khi yêu một bông hoa, người ta sẽ chăm sóc, vun tưới để nó luôn tươi

Đọc thêm