Trần Khánh Dư không phải là kiểu “yêu nước thương dân” như trong tiểu thuyết. Đại Việt sử ký toàn thư viết về ông: “Khánh Dư tính tham lam, những nơi ông

Đọc thêm