Hắn thiếu một cái góc, và hắn rất buồn vì điều đó Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình Hắn đi về phía trước, hát mấy câu

Đọc thêm