Đã 25 năm nay, tôi điều hành nhiều công ty của riêng mình, tại lúc cao điểm, công ty của tôi (TrueTech) có khoảng 20 nhân viên (chính thức và

Đọc thêm