Đã lâu rồi .. Anh đặt bút viết tên em.Trang giấy trắng thấy lòng mình rộng mở.Nét bút xưa giờ sao bỡ ngỡ.Cứ dùng dằng nét viết, nét ngưng. Anh

Đọc thêm