Nghe Cát Linh (RFA) nói chuyện về nhạc bolero và nghe vài bài hát blolero do một số giọng ca nổi tiếng một thời trình bày Người ta thường hay

Đọc thêm