Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. (Số người sống đến 100 tuổi chỉ chiếm tỉ lệ

Đọc thêm