Em thương mến, Không có gì để vội. Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành Có những lúc ta chỉ cần phải đợi Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá

Đọc thêm