Khi người ta cứ hoài cho đi một thứ gì đó mà không được nhận lại, người ta sẽ thấy rất buồn, rồi thất vọng và đau khổ. Nhất là

Đọc thêm