Một cán bộ được giao nhiệm vụ gửi một lô hàng sang Singapore cho đối tác. Sau khi đến Hải quan và Hãng vận tải làm xong các thủ tục

Đọc thêm