Năm: 2016

Ảnh: traceyc1968.

Rồi từ đó chúng tôi không gặp nữa. Đời đẩy đưa mỗi đứa một phương trời. Tôi không biết nếu sau này gặp lại Là mỉm cười hay nước mắt

Đọc thêm
Ảnh sưu tầm.

“Tôi đã từng hỏi anh ấy, tại sao những con chim di cư phải khổ cực vậy. Bay đi bay về. Sao nó không ở luôn ở vùng ấm áp

Đọc thêm