Ngày: Tháng Mười 7, 2016

Ảnh: Michael Bollino.

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy, đừng

Đọc thêm
Ảnh: Ewa.tumblr.com.

Giữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt… thì khái niệm sống chậm

Đọc thêm
Hoa dã quỳ. Ảnh sưu tầm.

Nửa đêm Có hai người nói về giấc mơ ngày xưa cũ Lòng buồn tênh một nỗi nhớ không màu Về những điều họ đã từng nói với nhau trong

Đọc thêm