Ngày: Tháng Mười 7, 2016

Ảnh: Ewa.tumblr.com.

Giữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt… thì khái niệm sống chậm

Đọc thêm
Hoa dã quỳ. Ảnh sưu tầm.

Nửa đêm Có hai người nói về giấc mơ ngày xưa cũ Lòng buồn tênh một nỗi nhớ không màu Về những điều họ đã từng nói với nhau trong

Đọc thêm