Ngày: Tháng Mười 9, 2016

Ảnh Mandy Disher.

Có những việc, khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì tuổi trẻ cũng đã ở

Đọc thêm