Tháng: Tháng Năm 2019

Người mang gươm giáo ra khua khoắng. Kẻ nép mái hiên uống tách trà. Đâu đó ở giữa buồn – thương – giận. Chỉ muốn làm một giọt nước tan

Thơ Nguyễn Phong Việt

Ảnh The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com

Lạy, không phải cong lưng nằm sấp, mà là buông xả ngạo mạn.  Niệm, không phải tính toán số lần, mà là thanh tịnh thân tâm.  Xá, không chỉ chấp

Đọc thêm