Trong một ngày mà mưa tan ra ngoài khung cửa, tôi rất muốn nghe giọng cô cất tiếng. Trong cái tĩnh mịch này. Hỏi tôi về một ngày dài tôi

Đọc thêm