Điều chúng ta cần, không phải là cảm giác được sở hữu một người mà là sự an toàn trong tình yêu. Vì thế, yêu gần hay yêu xa –

Đọc thêm