Ảnh Victor Lebed.

Điều chúng ta cần, không phải là cảm giác được sở hữu một người mà là sự an toàn trong tình yêu. Vì thế, yêu gần hay yêu xa – thật ra đều chẳng quá quan trọng, khoảng cách xa nhất trên thế giới này vẫn là khoảng cách trong trái tim.

— Nguồn mocdieptu.